Arhiv ¤ Univerza za III. življenjsko obdobje

Učenje in umsko delo sta naša sopotnika tudi v tretjem življenjskem obdobju. Namen III. univerze je prav učenje, umsko delo in ustvarjalnost. Zadovoljstvo, ki ga občuti človek v starejših letih ob tem, je neprecenljivo. Hkrati pa pomeni obiskovanje III. univerze tudi prijetno druženje, kar je namen društva upokojencev. Družabno življenje pomeni za nas upokojence aktivno preživljanje našega prostega časa in s tem se vključujemo tudi v dogod-ke splošno družbenega dogajanja.

V Kranju deluje Univerza za tretje življenjsko obdobje že od leta 1986. Začela je delovati kot novinarski in literarni krožek v okviru Območne organizacije Rdečega križa. Dejavnost se je hitro in močno širila in osvajala nova in nova znanja in seveda nove krožke. Od leta 2003 deluje III. univerza pod okriljem Društva upokojencev Kranj, ki nudi udeležencem te-čaje tujih jezikov, umetnostne zgodovine, umetnostne zgodovine in etnologije in likovnega ustvarjanja. Vse te dejavnosti potekajo na lokaciji DU Kranj, Tomšičeva 4. Poleg tega pa vključuje III. univerza računalniško opismenjevanje (začetne, nadaljevalne računalniške tečaje, digitalno fotografijo), ki pa poteka na lokaciji izven društva.

Programi se izvajajo 8 mesecev, enkrat tedensko, po dve šolski uri. Dogovorjeni samopris-pevek za udeležbo tečaja III. univerze je bil 130.- € v sezoni 2012/2013, od meseca oktobra 2012 do meseca maja 2013. Vsak udeleženec ga je lahko poravnal v dveh obrokih.

Tečaje računalniškega opismenjevanja so udeleženci plačali posebej: 35.- € na mesec, če so uporabljali svoj računalnik oz. 45.- € na mesec za najeti računalnik.

Z vpisi bomo pričeli že z mesecem julijem do zasedbe posameznih tečajev. Razpis za posa-mezne tečaje in prispevek za sezono 2013/2014 bo objavljen v mesecu avgustu.

Vabimo vse, ki si želijo aktivnosti umskega dela, strokovnega izpopolnjevanja in prijetnega druženja, da se nam pridružijo. Vsi člani DU Kranj dobrodošli. Vabimo tudi vse druge upokojence, da se vključijo v tečaje Univerze za tretje življenjsko obdobje pri DU Kranj, saj bodo zanje veljali isti pogoji udeležbe izobraževalnih skupin ne glede na to, ali so včlanjeni v Društvo upokojencev Kranj, ali ne.

Razpis III. Un 2013, 2014

Posamezni tečaji trajajo 1x tedensko dve šolski uri

RAČUNALNIK V ZRELIH LETIH