Končno poročilo o izvajanju projekta “Starejši za starejše” v letu 2013

Na podlagi pridobljene evidence pri MO Kranj, ki je sicer nepopolna, ker vsebuje tudi pokojne, odseljene ali priseljene upokojence nad 69 let, smo v letu 2013 uspeli obiskati in anketirati 590 upokojencev. V decembru 2013 smo na MO Kranj ponovno zaprosili za nov seznam, da bi bila evidenca popolna, vendar smo dobili negativen odgovor.

V letu 2013 smo dosegli 100,0 % izpolnitev letnega plana. Najmanj 16 % obiskanih pa ni dovolilo popisa kljub večkratnemu obisku prostovoljke ali koordinatorke. Ti obiski niso bili upoštevani v evidenci izpolnitve plana.

Pokritje ciljne skupine je 73,65 %.

Več kot pol leta se že ukvarjamo s popravki neevidentiranih anket iz leta 2012. Izgubljene podatke skušamo pridobiti s ponovnimi obiski in anketiranjem.

V letu 2013 je delo opravljajo od 8 do 15 aktivnih prostovoljk. Veliko nejevolje so doživljale pri obiskih zaradi slabih socialnih pogojev, prav tako materialnih. Nujno potrebnih pomoči smo oskrbeli s paketi RK, Socialna komisija pa je reševala stanovanjske stiske dveh upokojencev.

Starejša populacija upokojencev negoduje predvsem zaradi vse slabše zdravstvene oskrbe. Povezali smo se tudi s CSD Kranj in tako opozorili na družino v Kranju, ki je socialno in materialno zelo ogrožena. CSD je takoj ukrepal, za kar mu gre vsa pohvala.

Prostovoljke so bile zelo pozorne na pojave nasilja v družini, vendar o hujših izpadih niso poročale. Zaznale so le maltretiranje moža nad žensko, kar pa ni redek pojav.

Obiski patronažnih sester, tudi pri hudih zdravstvenih težavah, ni bilo ustrezno poskrbljeno.

V društvu je organizirana služba pravne pomoči, ki jo upokojenci kar dobro obiskujejo.

Tudi RK izvaja mesečno kontrolo tlaka, sladkorja in holesterola.

 

Koordinator Predsednik
Sonja Gregorič Franci Šmajd