KULTURNE DEJAVNOSTI

Za izvajanje kulturne dejavnosti je poskrbela Komisija za kulturo, ki je svoj program za leto 2013 uspešno izvedla. V razvedrilnem programu je bilo v točilnici društva pustovanje na pustno soboto in pustni torek. Na društveni prireditvi »Športnik leta-upokojenec« v februarju smo organizirali in uspešno izvedli srečelov. Za Veliko noč so članice Sekcije za ročna dela okrasile točilnico in pripravile  razstavo pirhov. V okviru nedeljskega plesa smo v točilnici pripravili Martinovanje s simbolično upri-zoritvijo krsta vina. Silvestrovanja zaradi premajhnega zanimanja ne bo.

Literarno-recitacijska skupina je sodelovala na proslavah in komemoracijah. 14. maja 2013 smo se poslovili za vedno od dr. Zdravka Kaltnekarja, vodja literarno-recitacijske skupine in plodovitega literarnega ustvarjalca, ki ga bomo ohranili v trajnem spominu. V DU Kranj je deloval tudi kot spre-mljevalec izletov in soustvarjalec kulturnega in družabnega dogajanja.