• Dobrodošli na spletni strani DU Kranj!

  • Teniški mojstri

  • Utrinek s kolesarskih podvigov

  • Počitek v senci

  • Zmagovalke Prstometa

Članstvo

ČLANSTVO IN ČLANARINA

Na območju, ki ga pokriva naše društvo, živi 14.272 upokojencev (podatek ZPIZ september 2017). Starostne pokojnine prejema 12.368, invalidske 1.186, družinske 583 in 558 vdovske pokojnine. V društvo upokojencev je včlanjenih 2380 upokojencev. Vključevanje novih članov še poteka.

Vzajemno samopomoč je do začetka meseca novembra vplačalo 786 članov društva.

Prispevek VS v letu 2018, ki ga društvo nakazuje ZDUS-u Ljubljana, bo 12,00 €.

Po Pravilniku vzajemne samopomoči se plača prispevek za samopomoč za vse leto skupaj in mora biti plačan do konca leta za tekoče leto. Prispevek za samopomoč , to je posmrtnina, ki jo svojci dobijo ob smrti plačnika-člana DU Kranj, bo v letu izplačan po posebni lestvici (sprememba ZDUS za leto 2018). V ta namen morajo svojci predložiti na društvo izpisek iz matičnega registra.

Po Pravilniku vzajemne samopomoči se posmrtnina izplača najpozneje v enem letu po smrti člana samopomoči. Če po preteku enega leta niso bila predložena dokazila o smrti, ugasne pravica do posmrtnine.

Društvena članarina ostaja enaka kot doslej, to je 12,00 €. To je letna članarina. Člani jo vplačujejo od januarja do decembra za tekoče leto.

- letna članarina 12,00 €

- vpisnina za nove člane 1,50 €

- prispevek za samopomoč 10,00 €

Želimo, da društveni člani poravnajo članarino do konca meseca junija 2017.