TURISTIČNI IN KOPALNI IZLETI TER LETOVANJA

Turistične in kopalne izlete smo izvedli po programu. V programu za leto 2013 smo imeli 12 turističnih in 12 kopalnih izletov.  Zaradi premajhnega števila prijav so odpadli 3  turistični in 2 kopalna izleta. Poprečno število udeležencev na posameznem izletu je bilo 35. Organizirali smo tudi tri letovanja, in sicer 3-dnevno pustovanje v hotelu ZDUS »Delfin« v Izoli, kjer smo tudi letovali en teden v mesecu juliju ter eno tedensko letovanje na otoku Hvaru v Starem gradu.  Letovalo je skupaj  119 članov  DU Kranj.