Univerza za III. življenjsko obdobje

Univerza za tretje življenjsko obdobje, ki deluje v okviru Društva upokojencev Kranj, nadaljuje s svojimi aktivnostmi tudi v sezoni 2019/2020. Namen aktivnosti je omogočiti starejšim občanom-upokojencem učenje, umsko delo in ustvarjalnost ter druženje. Učenje in umsko delo sta naša sopotnika tudi v tretjem življenjskem obdobju.  Zadovoljstvo, ki ga občuti človek v starejših letih ob umskem delu, umetniškem ustvarjanju ter sodelovanju v skupini in druženje je neprecenljivo.

Programi se izvajajo 8 mesecev, enkrat tedensko, po dve šolski uri.

 

Vabljeni na spletno stran:

LIKOVNO USTVARJANJE DUK