Univerza za III. življenjsko obdobje

Univerza za tretje življenjsko obdobje, ki deluje v okviru Društva upokojencev Kranj, nadaljuje s svojimi aktivnostmi tudi v sezoni 2017/2018. Namen aktivnosti je omogočiti starejšim občanom-upokojencem učenje, umsko delo in ustvarjalnost ter druženje. Učenje in umsko delo sta naša sopotnika tudi v tretjem življenjskem obdobju.  Zadovoljstvo, ki ga občuti človek v starejših letih ob umskem delu, umetniškem ustvarjanju ter sodelovanju v skupini in druženje je neprecenljivo.

Aktivnosti izobraževalnih in ustvarjalnih skupin se izvajajo v prostorih Društva upokojencev v Kranju. Za obdobje od oktobra 2017 do maja 2018 smo razpisali naslednje izobraževalno-ustvarjalne skupine:

število skupin
Tečaje tujih jezikov 10
Umetnostna zgodovina 2
Likovno ustvarjanje 1

Programi se izvajajo 8 mesecev, enkrat tedensko, po dve šolski uri. Dogovorjeni samoprispevek udeleženca za leto 2016/2017 je 140.- €. Udeleženci izobraževalno-ustvarjalnih programov ga bodo poravnali v dveh obrokih, v mesecu oktobru 2017 in v mesecu februarju 2018. Ta prispevek naj bi pokrival delo mentorjev ter minimalne tekoče stroške.

 

Vabljeni na spletno stran:

LIKOVNO USTVARJANJE DUK

Programi naše III. Univerze