Vabilo na 69. letni zbor članov DU Kranj

Društvo upokojencev Kranj

Tomšičeva 4, 4000 Kranj                                                       Kranj, dne 14/12-2015

 

 

V A B I L O

 

Vabimo vas na VOLILNI /69. letni/ ZBOR ČLANOV DU KRANJ, ki bo v

 

PETEK, dne 30. decembra 2015, ob 11.00 uri,

v Baru ZDRAVLJICA

 

DNEVNI RED:

 1. Pozdrav in otvoritev volilnega Zbora članov
 2. Predlog in izvolitev delovnih teles Zbora članov
 3. Predlog in sprejem dnevnega reda ter sprejem poslovnika o delu ZČ
 4. Ugotovitev sklepčnosti Zbora članov
 5. Poročila o delu društva in finančno poročilo
 6. Razprava in sprejem poročil
 7. Glasovanje o razrešnici dosedanjih organov društva
 8. Predstavitev kandidatne liste za organe DU Kranj
 9. Volitve (javno z dvigom rok)
 10. Poslovni program in finančni plan za leto 2015
 11. Razprava in sprejem predstavljenih programov
 12. Podelitev priznanj
 13. Razno in družabni zaključek

 

VABLJENI!

Predsednik DU Kranj:

Franci Šmajd, l.r.

 

P.S. Prosimo vas, da zaradi evidence prinesete člansko izkaznico DU Kranj.