Člane DU Kranj, ljubitelje prstometa, obveščamo

O B V E S T I L O

Člane DU Kranj, ljubitelje prstometa, obveščamo, da so se pričeli zimski treningi v

PETEK, dne 15. oktobra 2021, od 18.00 do 20.00 ure, v telovadnici OŠ Janeza Puharja – Center (pri Prešernovem gaju).

Treningi v telovadnici bodo do konca meseca maja.
Informacije: Jože Mrgole, GSM: 031 649 460

Dobrodošli novi člani!

Vodja Sekcije za prstomet: Jože Mrgole
Predsednik: Marjan Mihelčič