• Dobrodošli na spletni strani DU Kranj!

  • Teniški mojstri

  • Utrinek s kolesarskih podvigov

  • Počitek v senci

  • Zmagovalke Prstometa

Članstvo

ČLANSTVO IN ČLANARINA

Prispevek VS v letu 2020, ki ga društvo nakazuje ZDUS-u Ljubljana, bo 12,00 €.

Po Pravilniku vzajemne samopomoči se plača prispevek za samopomoč za vse leto skupaj in mora biti plačan do konca leta za tekoče leto. Prispevek za samopomoč , to je posmrtnina, ki jo svojci dobijo ob smrti plačnika-člana DU Kranj, bo v letu izplačan po posebni lestvici (sprememba ZDUS za leto 2018). V ta namen morajo svojci predložiti na društvo izpisek iz matičnega registra.

Po Pravilniku vzajemne samopomoči se posmrtnina izplača najpozneje v enem letu po smrti člana samopomoči. Če po preteku enega leta niso bila predložena dokazila o smrti, ugasne pravica do posmrtnine.

Društvena članarina ostaja enaka kot doslej, to je 12,00 €. To je letna članarina. Člani jo vplačujejo od januarja do decembra za tekoče leto.

- letna članarina 12,00 €

- vpisnina za nove člane 1,50 €

Želimo, da društveni člani poravnajo članarino do konca meseca junija 2020.