• Dobrodošli na spletni strani DU Kranj!

  • Teniški mojstri

  • Utrinek s kolesarskih podvigov

  • Počitek v senci

  • Zmagovalke Prstometa

Vodstvo

Društvo ima upravni odbor, katerih člani imajo naslednje zadolžitve:

Marjan Mihelčič – predsednik DU Kranj in Predsednik UO

Sonja Gregorič – koordinatorica projekta ZDUS

Lidija Malovrh – predsednica Komisije za turizem

Mija Pavlin - podpredsednik, predsednica Komisije za socialne in stanovanjske zadeve

Marjana Skinder - predsednica Komisije za org. in kadrovske zadeve

Bojan Kadunc - predsednik Komisije za kulturo

Ivo Veger – predsednik Komisije za šport in rekreacijo

Franc Zaplotnik – predsednik Poslovno gospodarske komisije

 

Nadzorni odbor:

Peter Virnik – predsednik NO

Zdenka Ažbe – članica

Hermina Gorjanc – članica

Marija Gruden – članica

Anton Bradač – član

 

Častno razsodišče:

Rajko Klevišar – predsednik ČR

Štefka Volc – članica

Ivan Strupi – član

Nadomestni člani:

Marija Kadunc

Jože Bohinc

Peter Gregorič