Obvestilo o odpovedi izletov

O B V E S T I L O

 

Člane Planinsko-Pohodniške sekcije DU Kranj obveščamo, da do nadaljnjega odpadejo vsi četrtkovi izleti.

 

Tudi izlet, ki je bil načrtovan za četrtek, dne 10/2-2022, odpade. 

Pravočasno vas bomo obvestili o planinsko-pohod-niškem izletu z razpisom, ki bo obljavljen na oglas- ni deski, na društveni internetni strani ter javnih občilih.

 

Vodja Planinsko-Pohodniške sekcije:  MARJANA SKINDER   

Predsednik: MARJAN MIHELČIČ