Predstavitev medicinskih ter ortopedskih pripomočkov

DU Kranj vabi na predstavitev medicinskih ter ortopedskih pripomočkov DIRS d.o.o. Ljubljana

- sreda, dne 1. aprila 2020, ob 13.00 uri, v gostilni Arvaj pri mostu, Kajuhova ul. 2 v Kranju
- prijave sprejemamo v tajništvu društva najkasneje do srede, dne 11/3-2020.