Pričetek dela

O B V E S T I L O

Člane DU Kranj obveščamo, da pričnemo z rednim delom v PONEDELJEK, dne 6. decembra 2021

Predsednik: Marjan Mihelčič