Razpis volitev za predsednika društva za obdobje 2019-2023

Društvo upokojencev Kranj
Tomšičeva 4, 4000 Kranj
Kranj, dne 4/2-2019

RAZPIS VOLITEV 2019-2023

Na podlagi sklepa Upravnega odbora DU Kranj z dne 28/1-2019 razpisujemo volitve v upravne organe društva, in sicer:

- razpis volitev za predsednika društva za obdobje 2019-2023

Kandidat za predsednika mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- da je član DU
- da redno poravnava članarino
- da imapraviloma najmanj srednješolsko izobrazbo
- da ima večletne vodstvene izkušnje

- razpis volitev za:

- dva podpredsednika
- 8 članov Upravnega odbora
- 5 članov Nadzornega odbora
- 3 člane Častnega razsodišča z dvema nadomestnima članoma

Rok prijav je do 1. marca 2019.

Predsednica Kadrovske komisije: Marjana Skinder
Predsednica: Mija Pavlin